top of page
Adsız tasarım (50).png
logow.png

İYİ KLİNİK UYGULAMALAR - İKU
SERTİFİKA PROGRAMLARI

3.png
4.png

MedicReS'in Uluslararası Online GCP programları,  Türkiye'de T.C. Sağlık Bakanlığı  ve TITCK onaylı olup, TITCK kurumunca kontrol edilmiş ve Türkiye yasalarına göre uyarlanmıştır. Programlarımız hem İngilizce hem Türkçe olarak sunulmaktadır.  İyi Klinik Uygulamalar Temel ve İleri  düzey eğitimleri Türkiye'de özel ücretlerle sunulmaktadır.  

Sertifikasyon:

Her dersin son test bölümlerinde en az %80 başarı elde edildiğinde bir sertifika verilir.

 

Özet:

İyi Klinik Uygulama, klinik araştırmaya katılan gönüllülerin,  güvenliğini ve verilerin bütünlüğünü ve geçerliliğini sağlamayı amaçlayan ilkeler çerçevesini açıklar.

Kurs, klinik araştırmalara dahil olan herkesi hedeflemektedir.

 

Amaçlar:

Bu kursun sonunda katılımcılar;

Klinik araştırma profesyonelleri için GCP'nin neden gerekli olduğu

GCP'nin tarihsel gelişimi

Klinik araştırma profesyonellerinin sorumlulukları

İyi klinik araştırmaların yürütülmesinde GCP'nin nasıl benimsenmesi gerektiği

MedicReS BeGMR ile iyi bir klinik araştırmacı nasıl olunur? Konularında yetkinik kazanacaklardır.

Kurs Konuları:

İyi Klinik Araştırma ve İyi Klinik Araştırmacı Neden Önemli?

Kurumsal İnceleme Kurullarının/ Bağımsız Etik Komitelerin Rolü

Bilgilendirilmiş Onam Belgeleri ve Hasta Eğitimi

Gizlilik ve Mahremiyet

Gönüllü Güvenliği & Advers Olaylar

Kalite Güvencesi

Araştırma Protokolü Geliştirme

Dokümantasyon ve Kayıt Tutma

Klinik Araştırma Suistimali

Tarafların Rolleri ve Sorumlulukları

Araştırmaya Hasta Alımı

İlaç Geliştirme Süreci

 

Sertifikasyon:

 

Kullanıcıların her dersin sonunda bir test tamamlamaları gerekmektedir.

GCP sertifikası almak için, tüm testler en az %80 doğruluk oranıyla tamamlanmalıdır.

Tüm sınavları tamamlayan kullanıcılara, MedicReS GCP Sertifikası verilmektedir.

 

Bu Eğitime Katkı Sağlayan  Aşağıda Alfabetik Sıralanan Bilim İnsanlarına Teşekkürü Borç Biliriz.

Arzu Kanik, Prof. Dr. Ph.D., Bilimsel Direktör, MedicReS New York

Alvaro Atallah Md, Msc, Dahili Tıp & Kanıta Dayalı Tıp, Universidade Federal De São Paulo, Brezilya

Brahmajee Nallamothu Md, Yardımcı Profesör, Kardiyovasküler Hastalıklar Bölümü, Dahili Tıp Departmanı Araştırmacısı, Michigan Üniversitesi Klinik Yönetim Araştırma Merkezi

Christiane Druml Ph.D., Klinik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Viyana Tıp Üniversitesi

David Madigan, Sanat ve Bilim İcra Başkan Yardımcısı ve İstatistik Profesörü, Columbia Üniversitesi, New York Şehri

David Moher, Yardımcı Profesör, Epidemiyoloji, Halk Sağlığı ve Koruyucu Tıp Okulu, Ottawa Üniversitesi

Delia Wolf, Düzenleyici İşler & Araştırma Uyum Sorumlusu, Harvard Halk Sağlığı Okulu, Boston

Denise Esserman Ph.D., Halk Sağlığı (Biyoistatistik) Yardımcı Profesörü, Halk Sağlığı Okulu: Yale Analitik Bilimler Merkezi (Ycas)

Doug Altman Dsc., İstatistikte Tıp Merkezi Direktörü, Oxford Üniversitesi

Fikret İkiz, Emeritus Profesör, Biyoistatistik ve Biyoenformatik Bölümü, Ege Üniversitesi

Gui- Shuang Ying Md, Ph.D., Pennsylvania Üniversitesi, Tıp Okulu, Klinik Deney Koordinasyon Merkezi, Göz Hastalıkları Bölümü, Philadelphia, ABD

Han Liu, Yardımcı Profesör, Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik Bölümü, Princeton Üniversitesi

Hans Karle Md, Dmsc, Dhc, Frcp, Herlev Üniversite Hastanesi, Kopenhag Üniversitesi

Iain Hrynaszkiewicz, Biomed Central, Londra, Birleşik Krallık

Iveta Simera Ph.D., Program Geliştirme Başkanı, Eşitlik Ağı, İstatistikte Tıp Merkezi, Oxford, Birleşik Krallık

Ivonne Solis-Trapala Ph.D., Biyoistatistikte Mrc Bursiyeri, Sağlık ve Tıp Okulu, Lancaster, Birleşik Krallık

Prof. Jonas Ranstam, Phd, Klinik Bilimler Bölümü, İsveç

Francesca Martinelli, Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu, İtalya

John Overbeke Md, Phd, MedicReS Temsilcisi, Eski Dünya Tıbbi Editörler Birliği Başkanı, Wame, Hollanda

Judith D. Goldberg, Biyoistatistik Profesörü, New York Üniversitesi Tıp Okulu

Liz Wager Phd, Yayın Etiği Komitesi (Cope) Başkanı, Birleşik Krallık

Marusic Ana Md, Phd, Biyotıp ve Sağlık Araştırmaları Bölüm Başkanı, Split Üniversitesi Tıp Okulu, Hırvatistan

Michael Berkowitz Md, Modern Yahudi Tarihi Profesörü, İbrani ve Yahudi Çalışmaları Bölümü, Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Londra, Birleşik Krallık

Michael Festing Phd, Biyoistatistik, Cstat, Londra, Birleşik Krallık

Dr. Justine Davies, İcra Editörü Lancet, Birleşik Krallık

Michael Schemper Phd, Viyana Tıp Üniversitesi, Tıbbi İstatistik ve Enformatik Temel Birimi, Klinik Biyometri Bölümü, Viyana, Avusturya

Monica Gaidhane Md, Mph, Klinik Araştırma Yöneticisi, Weill Cornell Medical, New York, ABD

Shelley Hurwitz, Klinik Araştırmalar Merkezi Biyoistatistik Direktörü, Brigham ve Kadın Hastanesi, Harvard Tıp Okulu Öğretim Hastanesi, Harvard Catalyst, Boston

Shing Lee Phd, Yardımcı Profesör, Biyoistatistik, Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi, New York

Siegfried Kasper Md, Phd, Biyolojik Psikiyatri Bölümü Profesörü ve Başkanı, Viyana Tıp Üniversitesi, Avusturya

Suzanne Pozsonyi, Klinik Araştırma Uzmanı, Syncon Uluslararası Klinik Araştırma, Danışmanlık, Macaristan

Trish Groves, Yardımcı Editör, BMJ Yayın Grubu, Tıp, Londra

Z. Nazan Alparslan Phd, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü.

 

BeGMR e-öğrenme materyallerinin kullanımı ve çoğaltılması: Bu e-öğrenme materyalleri MedicReS'e aittir.

 

Bu materyali paylaşabilir veya uyarlayabilirsiniz, ancak www.medicres.org linkini kullanarak MedicReS'e atıfta bulunmanız gerekmektedir.

İletişim:

[email protected]

bottom of page